Palvelut

Hakkuukone

-harvennukset ja muut hakkuut

 

Kaivinkone

-uudistusalojen muokkaukset (mätästykset ja laikutukset 50 cm leveällä mätästimellä)

-metsäojitukset

 

Traktorityöt

-puutavaran lähikuljetus

-tienvarsien niitto